بلوتوث فوق پیشرفته ایزیکار درکرج PHONE KEY

قیمت: 195،۰۰۰ تومان ★ محصول جدید ۲۰۱۸ ایزیکار ★ با نصب سیستم بلوتوث روی خودرو و نصب اپلیکیشن PHONE KEY روی گوشی موبایل میتوانید سیستم دزدگیررا فعال و غیر فعال ، درب را باز و بسته نمایید.همچنین با فعال کردن سیستم اتو هنگامی که با گوشی نزدیک خودرو می شوید دربها باز و سیستم غیر فعالمی شود، بعد از دور […]