نصب دزدگیرایزیکار مدل کی لس استارت ایزیکارکره

خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغبی صدکردن آژیرانتخاب زمان به صدا در آمدن آژیر هنگام سرقتوضعیت تعمیرگاهریموت ضد اسکنفعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیکخروجی اضافه یک و دو (جهت فرمان شیشه بالابر ،بوق ،چراغها،سانروف و …)سیستم تاخیر چراغ سقف برای اتومبیلهای جدیدفرمان قفل شدن دربها بعد از […]

نمایندگی ایزیکار-دزدگیر تصویری-دزدگیر ایزیکار مدل۷۷۰۰B(کی لس)

دزدگیر ایزیکار مدل۷۷۰۰B خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ بی صدا و با صدا کردن آژیر انتخاب زمان به صدا در آمدن آژیر هنگام سرقت وضعیت تعمیرگاه ریموت ضد اسکن فعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیک خروجی اضافه یک و دو (جهت فرمان شیشه بالابر ،بوق ،چراغها،سانروف […]