نصب دزدگیرایزیکار مدل کی لس استارت ایزیکارکره

خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغبی صدکردن آژیرانتخاب زمان به صدا در آمدن آژیر هنگام سرقتوضعیت تعمیرگاهریموت ضد اسکنفعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیکخروجی اضافه یک و دو (جهت فرمان شیشه بالابر ،بوق ،چراغها،سانروف و …)سیستم تاخیر چراغ سقف برای اتومبیلهای جدیدفرمان قفل شدن دربها بعد از […]